Gunita Berķe

Valdes priekšsēdētāja

 

  • Plaša pieredze žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās
  • Idejas, stratēģiju izstrāde, krīzes komunikācija un sociālie projekti


gunita.berke@bps.lv

Neviena diena nav līdzīga iepriekšējai. Arī sabiedrisko attiecību pieredzē droši var teikt, ka neviena kampaņa, neviens darbs neatkārtojas. It kā tās pašas sastāvdaļas, taču rezultāts pavisam cits.