Antra Altmane

Sabiedrisko attiecību speciāliste

  • Pieredze sabiedriskajās attiecībās, projektu vadībā, veselības komunikācijā un darbā ar NVO;
  • Profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās;
  • Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs - Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība

 

 antra.altmane@bps.lv