Imitāciju modelēšana

 

Mūsdienās kļuvusi par vienu no izplatītākajām operāciju un vadības pētīšanas metodēm pasaulē. Līdz 20.gadsimta 80-tajiem gadiem imitāciju modelēšanas pielietošana dažādu procesu analīzei bija dārgs un laikietilpīgs process, tomēr, arvien straujāk attīstoties informācijas tehnoloģijām un tām kļūstot pieejamākām, imitāciju modelēšana kā analīzes metode ieguva arvien lielāku popularitāti.

 

Imitāciju modelēšana ļauj aplūkot dažādus procesus un sistēmas no citas perspektīvas, un, pareizi pielietotas, ar to starpniecību var tikt ietaupīta gan nauda, gan laiks. Būtībā imitāciju modelēšana ir vienkāršots reālās sistēmas datorizēts attēlojums, kas ļauj manipulēt ar uzņēmuma darbību raksturojošajiem lielumiem, tādējādi ļaujot pieņemt pareizos lēmumus. 

 

Viena no globalizācijas galvenajām pazīmēm ir strauja jauno tehnoloģiju attīstība. Jebkuram uzņēmumam ir nepieciešamas dažādas informācijas sistēmas, kas atbalstītu lēmuma pieņemšanas un darba procesus visos organizācijas līmeņos – izpildes (informācijas sistēmas, kas pārrauga organizācijas ikdienas darba procesus), vadības (informācijas sistēmas, kas atbalsta lēmuma pieņemšanas procesus) un stratēģiskās plānošanas (informācijas sistēmas, kas atbalsta uzņēmuma aktivitāšu plānošanu ilgtermiņā).