Projekti

 

Tā ir sagadījies, ka arī projekti un projektu vadība mūsu dzīvē un masu medijos ieņem arvien redzamāku vietu. Vai drīz dzīvosim tikai no viena projekta uz otru? To mēs nevaram prognozēt, taču varam piedāvāt:

  • Projekta pieteikuma sagatavošanu
  • Projektu vadīšanu un realizēšanu
  • Projektu atskaišu sagatavošana

 

Aizvien grūtāk kļūst saprast, kurus izaicinājumus pieņemt, kurus ne, kā arī reizēm plānošana šķiet pilnīgi neiespējama. Taču tā ir tikai šķietamība, jo patiesībā visas situācijas, sākot no kompānijas attīstības potenciāla, līdz darbinieku skaitam un novietojumam (piemēram), var modelēt.