Projekti

 

Sabiedrisko attiecību sastāvā mēdz būt projekti, bet projekti nereti nevar iztikt bez sabiedriskajām attiecībām. Tāpēc likumsakarīgi, ka par otru mūsu darbības virzienu ir kļuvusi projektu sagatavošana un realizēšana. Mūsu rakstītie projekti reizēm mums pašiem sākumā šķiet nereāli, taču tāda jau ir projekta būtība – jaunas, oriģinālas idejas realizācija. Un ja vēl šī ideja tik ļoti uzrunā un aizrauj, projekts vienkārši nevar neizdoties.

 

Esam strādājuši pie projektiem šādās jomās:

  • Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”)
  • Palīdzība maziem un vidējiem uzņēmumiem, mārketings un ražošanas attīstība (SIA „SITNO”)
  • Reģionu attīstība un tūrisma inovāciju projekti (Rojas pašvaldība)